Uk & Puk is een breed stimuleringsprogramma voor kinderen van 0-4 jaar op kinderdagverblijven én peuterspeelzalen. Uk & Puk is een praktisch VVE (voor vroegschoolse educatie) programma en sluit aan bij wat een pedagogisch medewerker dagelijks op de groep doet. De training is gericht op hoe een medewerker de theorie toepast op de eigen locatie. Geen ellenlange theorie, maar direct in de praktijk leren. Hierdoor is de VVE training Uk & Puk een goede keuze als je op jouw locatie aan de slag wil met voor- en vroegschoolse educatie.

Doel

Door deze opleiding wordt van je bewust van je pedagogisch en didactisch handelen en stimuleer je op speelse wijze de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

 

Inhoud

Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van dit programma: spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat krijgen veel aandacht. Maar Uk & Puk is meer: ook sociale vaardigheden en motoriek krijgen aandacht. Daarnaast zijn ontwikkeling van de zintuigen en beginnende rekenvaardigheden belangrijk. Uk & Puk biedt diverse thema’s. Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld in het dagelijks leven van kinderen. De thema’s zijn uitgewerkt. Je kunt direct op de groep aan de slag met woorden, liedjes, bijbehorende attributen en leerdoelen. Pop Puk speelt een belangrijke rol hierbij. Puk is de schakel tussen kind en medewerker.

 

De thema’s van Uk & Puk zijn

 1. Welkom Puk!
 2. Knuffels
 3. Hatsjoe!
 4. Ik en mijn familie
 5. Wat heb jij aan vandaag?
 6. Regen
 7. Dit ben ik
 8. Eet smakelijk!!
 9. Reuzen en kabouters
 10. Oef, wat warm!
 11. Ik ben bijna 4

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die nog niet met Uk & Puk werken.

Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

 • Ca. 15 maanden
 • 13 bijeenkomsten van 4 uur
 • 6 individuele consulten

 

Na afloop

Na het succesvol doorlopen van de training ontvangt de deelnemer een erkend Uk & Puk certificaat.

 

Kosten

€ 2.495