Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in een verschillend tempo. De training opbrengstgericht werken gaat over het werken aan doelen met peuters  of aan de taalontwikkeling door middel van activiteiten.

 

Doel

Het doel van deze training is kinderen spelenderwijs verder te helpen in hun ontwikkeling.

 

Inhoud

  • Ervaren dat spelend leren en opbrengstgericht werken hand in hand gaan
  • Ervaren hoe inspirerend het is om peuters door opbrengstgericht werken stappen verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruikmakend van de VVE-methodiek waar u mee werkt
  • Leren hoe u peuters verder kunt brengen op de domeinen taal en rekenen in samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat
  • Kennis en handvatten krijgen om opbrengstgericht werken vorm te geven in uw eigen groep
  • Samen, als organisatie, stappen zetten om opbrengstgericht werken te realiseren

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die Uk & Puk gecertificeerd zijn. Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

4 bijeenkomsten van 4 uur.

 

Na afloop

Je ontvangt het boek “Peuterstappen” en een certificaat.

 

Prijs

€ 495