De leefomgeving van kinderen medialiseert in rap tempo. Of het nu gaat om swipende peuters, aan tablets gekluisterde kleuters of the-internet-of-toys: voor kinderen van nu is spelen met media iets van alledag.

 

Doel
In deze workshop leer je hoe je als pedagogisch medewerker hiermee om kunt gaan bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Mediawijs maken van kinderen en jongeren leert kinderen om verantwoordelijk met alle soorten media om te gaan. Het gaat dus niet zozeer om het afschermen en beschermen van kinderen tegen alle gevaren en risico’s, maar juist om hoe je hiermee kunt omgaan.

 

Inhoud
In deze workshop krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat voor ontwikkelingen zijn er op kindermedia gebied?
  • Welke vaardigheden kunnen kinderen leren via media en welke juist niet?
  • Hoe kan ik zelf werken met media op de groep?
  • Wat zijn interessante en betrouwbare apps?
  • Cyberpesten, hoe ga je er mee om? Hoe herken je bij kinderen symptomen dat zij gepest worden?
  • Wat zijn er voor gevaren, wat voor tips kan ik ouders geven met betrekking tot het gebruik van media?
  • Hoe zorg je voor veilig gebruik van internet? Internet kent tenslotte een aantal mogelijke risico’s; zoals ongewenst gedrag, online-imago, contact met vreemden, overmatig gebruik, hoge kosten en toegang tot schadelijke of ongeschikte contents.

 

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers van een BSO. Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur
Eén bijeenkomst van 2 uur.

 

Na afloop
Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten
€ 150 per deelnemer