In deze tijd van digitalisering en overprikkeling is het voor opvoeders een grote uitdaging om kinderen tot ‘betekenisvol’ spel te krijgen. De kinderen die nu opgroeien, raken er aan gewend om vermaakt te worden door zowel hun omgeving als door het spelmateriaal. Eén druk op de knop en het gaat vanzelf. Mede hierdoor ontstaat dat kinderen zich snel vervelen, iets saai vinden of vragen om vermaakt te worden.

Overprikkeling, zowel op school als thuis, komt steeds vaker voor bij kinderen. Dit kan voortkomen uit (over)volle agenda’s en vervelende gebeurtenissen binnen het gezin of de omgeving waar zij mee te maken krijgen. Mogelijk gevolg is dat deze kinderen snel geïrriteerd en/of verdrietig zijn, wat van invloed is op de sfeer in de groep. Dit vraagt van pedagogisch medewerkers veel flexibiliteit en creativiteit.

 

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Hoe ga je om met overprikkelde kinderen en welk (spel)materiaal kan je hierbij gebruiken;
  • Hoe je met eenvoudige middelen verdieping aan kan brengen in het spel, en wat jouw eigen rol daarin kan zijn
  • Welke spelmaterialen een ‘must’ zijn en hoe de inrichting van het lokaal daarin mee kan spelen.

 

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers van een BSO. Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur
Voorafgaand aan de workshop komt de speltherapeute, gedurende één uur op een BSO locatie langs om het spelaanbod en de spelbegeleiding te bekijken. Haar bevindingen neemt zij mee in de workshop. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten:

  • De eerste bijeenkomst duurt 1,5 uur.
  • De tweede bijeenkomst duurt 1 uur.

 

Na afloop
Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten
€ 250 per deelnemer