In de training Knap lastig! krijg je informatie en handreikingen waarmee je het gedrag van kinderen beter kunt begrijpen en ondersteunen. Hoe functioneren de kinderen en wat vraagt dat aan extra inzet? Met Knap Lastig! wordt een aanzet gegeven tot een veranderingsproces: de BSO gaat op zoek naar een passend aanbod voor kinderen met probleemgedrag.

 

Doel
De training Knap lastig! heeft als doel om jou als pedagogisch medewerker handvatten te geven om alle kinderen in een buitenschoolse opvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen. Ook de kinderen die als ‘lastig’ of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.

 

Inhoud
De training bestaat uit zes bijeenkomsten. Gaande weg de training gaan we steeds dieper op de aangeboden stof in. Het samen de tijd nemen om de alledaagse problematiek van de opvallende kinderen door te nemen wordt vaak als prettig ervaren. Er bestaat namelijk geen kant en klaar recept voor een opvallend kind. Het is fijn als je daar samen met de ouders en de tips en tops uit Knap Lastig achter kunt komen. In de uitleg over speciaal opvallend gedrag staan we ook stil bij ADHD en storingen in het autistisch spectrum.

Tijdens de bijeenkomsten komt de volgende inhoud aan de orde:

 1. Wat is Knap Lastig? En verschillen tussen gewoon en speciaal gedrag
 2. Interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen
 3. Omgang in de groep en conflicthantering
 4. Spelmateriaal en inrichting van de groepsruimtes
 5. Dagplanning en activiteitenaanbod
 6. Samenwerken, uitwisselen en afstemmen met ouders.

 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals, op minimaal mbo-niveau 3, die werken in de buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld:

 • Pedagogisch medewerkers
 • Pedagogisch stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden in de bso

 

Duur
Zes bijeenkomsten van ieder 3 uur.
De studiebelasting is 30 uur.

 

Na afloop
Je ontvangt een certificaat van deelname bij:

 • een aanwezigheidsplicht van minstens tachtig procent
 • actieve deelname aan de bijeenkomsten
 • goed uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

 

Kosten
€ 350 per deelnemer