In samenwerking met UVA talen bieden wij voorbereidende trainingen voor de taaltoets aan. Deze toets is bedoeld voor het toetsen van de Nederlandse taalvaardigheid van medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang. De toetsen die daarbij worden gebruikt zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld door prof. dr. Kuiken van de Universiteit van Amsterdam.

Er wordt getoetst op drie taaldomeinen. Kandidaten voldoen aan de norm als zij binnen deze domeinen een score behalen die minimaal voldoet aan de volgende niveaus van het Europees Referentiekader voor talen:

  • Spreekvaardigheid: B2 (vergelijkbaar met 3F)
  • Schrijfvaardigheid: B1 (vergelijkbaar met 2F)
  • Leesvaardigheid: B2 (vergelijkbaar met 3F)

Deze niveaus komen overeen met de niveaus 2F en 3F van de Meijerink-norm. Alle
pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de VVE zijn verplicht om op termijn aan
deze taalnorm te voldoen.

 

Doel

Deze trainingen zijn gericht op de uiteindelijke toets en heeft als doel het slagingspercentage te vergroten doordat medewerkers beter voorbereid zijn.

 

Inhoud

Tijdens de trainingen wordt geoefend met de onderdelen spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. De training zijn praktijkgericht en bereiden de kandidaten voor op de taaltoets.

 

Doelgroep

Deze training is geschikt voor alle pedagogisch medewerkers, in het bijzonder voor medewerkers die werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse kinderopvang.

Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

3 trainingsbijeenkomsten van 2 uur.
Een examendag van 6 uur.

 

Na afloop

Na het succesvol afleggen van de toets ontvangen de deelnemers een erkend certificaat.

 

Kosten

€ 450