Vanaf 1 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie over een Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach op HBO-niveau te beschikken.

Op 1 januari van elk jaar stelt u als kinderopvangondernemer vast hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. U heeft de keuze om de functie te splitsen in de Pedagogisch Beleidsmedewerker en de Pedagogisch Coach, of te kiezen voor één functie voor een medewerker die zowel Pedagogisch Beleidsmedewerker als Pedagogisch Coach is. De specialisten van Deel! kunnen u op beide vlakken ondersteunen.
 

Hoeveel uur op jaarbasis heeft u minimaal een Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach nodig?

Dit kunt u berekenen middels de volgende formule:

Pedagogisch Beleidsmedewerker     50 uur x het aantal locaties
+
Pedagogisch Coach                  10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers

 

Pedagogisch Coach

De pedagogisch coach helpt u de pedagogische kwaliteit van uw dienstverlening en de professionele ontwikkeling van uw pedagogisch medewerkers te verhogen.

 

Pedagogisch Beleidsmedewerker

De Pedagogisch Beleidsmedewerker richt zich op het ontwikkelen en implementeren van uw pedagogisch beleid en het beleid van de verschillende beleidsterreinen binnen uw organisatie.

 

Kosten

Ondersteuning is al mogelijk vanaf € 55 per uur, exclusief BTW en reiskosten á € 0,19 per km. Het uurtarief is afhankelijk van het totaal aantal uur op jaarbasis dat u onze ondersteuning nodig heeft. Hiervoor voorzien wij u graag van een passende offerte.