Spelen is ontdekkend leren. Spelen is voor kinderen een eerste levensbehoefte. Spelen geeft een kind o.a. de gelegenheid om zijn gevoelens te uiten, gebeurtenissen te verwerken en te oefenen met nieuwe dingen.

Spel begeleiden lijkt zo eenvoudig, maar het is een kunst. Een stimulerende en voorwaarden scheppende omgeving is hierbij van groot belang. Als pedagogisch medewerkster speel je een belangrijke rol in het voorzien van deze eerste levensbehoefte en kan je voorwaarden scheppen om tot verbeeldend spel te komen.

 

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De kust van het begeleid spelen.
  • Het scheppen van een rijke en stimulerende omgeving voor het kind om tot spelen te komen.
  • Ontdek welke eigen talenten je kunt gebruiken op de groep.

 

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar.

Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

Voorafgaand aan de workshop komt de speltherapeute, gedurende één uur op de locatie langs om het spelaanbod en de spelbegeleiding te bekijken. Haar bevindingen neemt zij mee in de workshop. De workshop zelf bestaat uit twee bijeenkomsten:

  • De eerste bijeenkomst duurt 1,5 uur.
  • De tweede bijeenkomst duurt 1 uur.

 

Na afloop
Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten
€ 250 per deelnemer