Als pedagogisch medewerker heb je dagelijks contact met ouders. Hoe dat contact verloopt, is afhankelijk van verschillende aspecten, zoals het doel van het gesprek, de hoeveelheid informatie die je hebt, communicatiestijl van zowel jezelf als van de ouder enzovoort.

 

Sommige gesprekken kunnen als lastig worden ervaren, omdat deze gepaard gaan met spanningen en emoties. Het is dan van belang om zelf de regie in handen te houden, zonder dat jouw emoties met je aan de haal gaan. Wat voor gesprek je ook voert, jij staat ouders als professional te woord!

 

In deze workshop gaan we op praktische wijze aan de slag met allerlei soorten (lastige) gesprekken, zoals omgaan met boze ouders, ouders die zich niet aan de afspraken houden, overbezorgde ouders en slecht nieuws gesprekken met ouders.

 

Doel

Het doel van deze workshop is het verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders tijdens verschillende soorten gesprekken.

 

Inhoud

In deze workshop behandelen we een stukje theorie, maar gaan we ook aan de slag met praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Gesprekstechnieken
  • Verschillende soorten gesprekken; van informatieve tot slecht nieuws gesprekken
  • De opbouw van een gesprek
  • Verschillende typen ouders en hoe hier mee om te gaan
  • Omgaan met emoties
  • Omgaan met weerstand
  • Casuïstiek

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

Eén bijeenkomst van 2,5 uur.

 

Na afloop

Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten

€ 175