Opvoeden is een uitdagende en inspirerende opdracht die onderdeel uitmaakt van het dagelijkse werk van pedagogisch medewerker. Het geheim van een goede opvoeding is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld: wat een kind vooral nodig heeft is liefde, steun, stimulans en sturing. Maar sturing kan lastig zijn. Een baby stuur je op een andere manier dan een dreumes. Peuters hebben een eigen wil en proberen van alles uit, zoeken grenzen op en gaan vaker ongewenst gedrag vertonen.

 

Belonen en begrenzen is een methodiek die vaak gebruikt wordt om gedrag te sturen. Opvoeders gebruiken belonen en begrenzen om gewenst gedrag aan te leren en ongewenst gedrag af te leren. ‘Straffen’ kan (tijdelijk) werken, maar kan er ook voor zorgen dat je in een strijd terecht komt met een kind.

Tijdens deze thema avond bespreken we methodieken die het gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Daarnaast gaan we actief aan de slag met casuïstiek en is er ruimte voor je eigen inbreng.

 

Doel
Tijdens deze thema avond krijg je inzichten en handvatten aangeboden om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden.

 

Inhoud
Tijdens de thema avond worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Basisbehoeften van het kind
  • Belonen en begrenzen
  • Uit de strijd blijven
  • Kijken naar onderliggende factoren van het ongewenste gedrag
  • Alternatieve methodieken
  • Casuïstiek

 

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur
Eén bijeenkomst van 2,5 uur.

 

Na afloop
Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten
€ 175 per deelnemer