Opgroeien en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan, dit geldt voor ieder kind. Daarbij komt dat ieder kind anders is en zich op een eigen tempo ontwikkelt. Door talenten en knelpunten in de ontwikkeling tijdig te signaleren en hier gepaste ondersteuning in te bieden, kan elk kind opgroeien tot wie het werkelijk is en wat het werkelijk kan.

Als pedagogisch medewerker heb je een belangrijke rol in het tijdig signaleren van problemen in de ontwikkeling en hier gepaste ondersteuning in bieden. Maar hoe signaleer je goed? Wat hoort precies bij welke leeftijdsfase? Wanneer spreek je van een risicovolle ontwikkeling? Hoe ondersteun je ouders en kind op een constructieve manier?

 

Doel

Tijdens deze training leer je, wanneer je problemen signaleert, deze bespreekbaar te maken met ouders en zowel de ouder als het kind op constructieve manier te ondersteunen.

Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Inhoud

In drie bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Signaleren
  • Voorlichting/informatie over de volgende onderwerpen; trauma’s, hechting, hoog sensitiviteit, ADHD, ADD en aanverwante contactstoornissen
  • Communicatie ouders
  • Begeleiding kind in de groep

Naast de onderwerpen die we gaan behandelen is er veel aandacht voor eigen inbreng en het delen van ervaringen en ideeën.

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers van een KDV/PSZ. Minimaal opleidigingsniveau: MBO niveau 3.

 

Duur

Drie bijeenkomsten van 2,5 uur.

 

Na afloop

Na het volgen van deze workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Kosten
€ 375 per deelnemer.