Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit geldt zowel voor horizontale- als verticale groepen.
Het doel van de training is de bewustwording van pedagogisch medewerkers van de belangrijke rol die zij hebben in het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s.

Na afloop van de training weet de pedagogisch medewerker wat zijn/haar invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Hij/zij weet hoe ze de groepsruimte kan inrichten en het dagprogramma kan indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe hij/zij kan samenwerken in een team en hoe hij/zij contact kan onderhouden met de ouders.

 
Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, op minimaal MBO-3 niveau, die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • Pedagogisch medewerkers
 • Pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • Leidinggevenden

 
Inhoud

 • Visie op baby’s en babyopvang
 • Het bieden van emotionele ondersteuning
 • Respect voor autonomie
 • Structuur en continuïteit
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 • Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

De training is praktijkgericht. Vanuit de theorie wordt gewerkt met daarop aansluitende oefeningen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.
Het succes van de training wordt vergroot als na de training het werkproces regelmatig onderwerp van gesprek is tijdens bijvoorbeeld het werkoverleg. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol.

 

Duur
De training is op 2 manieren te volgen:

 • 8 trainingsbijeenkomsten van 2,5 uur
 • 5 trainingsbijeenkomsten van 4 uur

De bijeenkomsten vinden 1 keer in de twee weken plaats. De studiebelasting is 40 uur.
 

Na afloop

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat vanuit NJI. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke opleidingseisen in wet IKK. Voor de huiswerkopdrachten en ander cursusmateriaal maken we gebruik van de documentatie van het NJI.

Beoordeling vindt plaats op basis van tachtig procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

 

Kosten
€ 490