“Help kinderen en medewerkers om te groeien”
Pedagogiek is vaak de reden waarom u voor dit vak koos: kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Deel! helpt u de pedagogische kwaliteit hoog te houden met het trainen van uw pedagogisch medewerkers. Heeft u specifieke opleidingswensen dan kunnen we trainingen op maat maken. Een overzicht van de meest gevraagde trainingen:

VVE cursus Uk en Puk
Met deze cursus leidt u uw pedagogisch medewerker op om volledig gecertificeerd een VVE groep te begeleiden. Uk en Puk is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar op kinderdagverblijven én peuterspeelzalen. Uk en Puk is een praktische methode en sluit aan bij wat een medewerker dagelijks op de groep doet. Naast het volledige trainingsprogramma is het mogelijk om in sommige gevallen het verkorte trainingsprogramma te volgen. Lees hier meer over de VVE Cursus Uk en Puk.

Training “Werken met baby’s”
Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen. Het doel van de training is de bewustwording van pedagogisch medewerkers van de belangrijke rol die zij hebben in het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training voldoet aan de opleidingseisen in wet IKK. Lees hier meer over de training Werken met Baby’s.

Basistraining VVE
De Basistraining VVE is bestemd voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen die werken met kinderen van 2-4 jaar.
Het doel van de Basistraining VVE is het eigen maken van de basisprincipes van het leren en de ontwikkeling van jonge kinderen en hoe deze ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd kan worden. De inhoud van de training is gericht op het vergroten van fundamentele kennis en inzichten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en het leren toepassen van de bijbehorende vaardigheden.
Na de Basistraining VVE kunnen de pedagogisch medewerkers aanvullende scholing en coaching volgen die leiden tot vakbekwaamheid voor het werken in een VVE-groep. Het verkorte trainingsprogramma (de koptraining) Uk en Puk sluit hier naadloos op aan.

Taaltoets
In samenwerking met UVA talen bieden wij de Taaltoets aan. Deze is bedoeld voor het toetsen van de Nederlandse taalvaardigheid van medewerkers die werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse kinderopvang. De training bestaat uit drie avondbijeenkomsten van 2 uur, waarbij uw medewerkers op een prettige en ontspannen wijze worden voorbereid op de toets.

Basistraining kindermishandeling en huiselijk geweld
Herkennen uw medewerkers de tekenen van kindermishandeling? Door de wet Meldcode krijgt iedereen de mogelijkheid signalen te melden. Onze interactieve basistraining geeft uw medewerkers de kennis en vaardigheden om te handelen. Tevens leiden wij aandachtsfunctionarissen op. Wij bieden meerdere trainingen en workshops aan voor pedagogisch medewerkers, maar ook voor het middenmanagement.

Knap Lastig!
De training Knap Lastig! heeft als doel om de pedagogisch medewerker handvatten te geven om alle kinderen in een buitenschoolse opvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen. Ook de kinderen die als ‘lastig’ of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. De training wordt gegeven in 6 bijeenkomsten van ieder 3 uur.

Kindobservaties en video-interactiebegeleiding
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind of om uw medewerkers inzicht te geven in hun pedagogische aanpak op de groep zijn video-interactiebegeleiding en kindobservatie zeer effectieve methodes. Onze pedagogisch coaches kunnen u, met hun jarenlange ervaring, hierbij ondersteunen en op open en prettige wijze feedback geven.

Voor meer informatie over trainingsmogelijkheden kunt u hier uw gegevens achterlaten of contact opnemen via info@deelssc.nl of 0299 – 45 61 90. Wij vertellen u graag meer over ons volledige trainingsaanbod en de mogelijkheden om trainingen aan te passen op uw situatie.

 

Marijke Onclin heeft 25 jaar professionele pedagogische ervaring en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Zij is VVE specialist en gepassioneerd trainer van Ko-totaal.

Marijke Onclin, Pedagogisch coach

 

Truus van den Hoogen is 22 jaar werkzaam in de pedagogiek en richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Haar specialisme ligt bij kinderen met opvallend gedrag. Met veel plezier verzorgt zij kindobservaties en video-interactiebegeleiding.

Truus van den Hoogen , Pedagogisch coach